راه اندازی دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان مرکز مشاوره خانواده

۱۱ دی ۱۴۰۰ | ۰۰:۴۳
تعداد بازدید:۱۰
راه اندازی دپارتمان تخصصی کودک و نوجوان مرکز مشاوره خانواده

آموزش مشاوره و درمان تخصصی ویژه گروه کودکان و نوجوانان 
ارائه خدمات روانشناختی به والدین