دپارتمان تخصصی پیش از ازدواج

۲۱ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۳
تعداد بازدید:۳۷۳
آموزش و مشاوره تخصصی پیش از ازدواج
دپارتمان تخصصی پیش از ازدواج

خدمات مشاوره ای پیش از ازدواج ویژه مجرد ها:

 • مشاوره آمادگی های پیش از ازدواج
 • خود راهبری در انتخاب همسر
 • مهارت آموزی برای ازدواج
 • ارایه پروتکل پیش از ازدواج
 • آزمون های روانشناختی برای شناخت بیشتر
 • مهارت آموزی برای زندگی بهتر
 • کارگاه های آموزشی
 • کارگاه های مهارت آموزی پیش از ازدواج
 • کارگاه های خود راهبری در انتخاب همسر

 

 

خدمات تخصصی ویژه دانشجویان ، طلاب و فارق التحصیلان:

 • -     کارگاه های تربیت درمانگر
 • -     آموزش مشاوره پیش از ازدواج PMC
 • -      تربیت مربی پیش از ازدواج
 • -     آموزش مشاوره آمادگی های پیش از ازدواج
 • -     تربیت درمانگر معنوی
 • -     کارگاه های آموزش انواع تست
 • -     آموزش تست کتل
 • -     آموزش تست میلون
 • -     کارگاه های افزایش مهارت های بالینی متخصصین
 • -     کارگاه تخصصی سبک زندگی و ریلکس
 • -     درمان CBT 1 شناختی رفتاری
 • -     درمان CBT 2  یا روان بنه درمانگری
 • -     درمان CBDT شناختی عقلانی هیجانی
 • -     اصول رواندرمانگری
 • -     آسیب شناسی روانی
 • -     دوره های کارورزی بالینی

 

 

مشاوران متخصص در زمینه پیش از ازدواج :  

 • دکتر علی بیات 
 • دکتر عباس علی هراتیان 
 • دکتر جمال تبایی نژاد 

 

چند رسانه ای های دپارتمان پیش از ازدواج :

 

 

در ادامه می توانید برخی اخبار متبط با دپارتمان پیش از ازدواج را مطالعه کنید :

شاخص های رشد یافتگی پیش از ازدواج

خودراهبری در انتخاب همسر ( آموزش پیش از ازدواج )

تربیت مربی پیش از ازدواج

خودراهبری در انتخاب همسر ( آموزش پیش از ازدواج )

تربیت مربی پیش از ازدواج

آموزش مشاوره آمادگی های پیش از ازدواج ( MRC )

آموزش مشاوره پیش از ازدواج ( PMC )