برنامه حضور اساتید و مشاورین در مرکز مشاوره خانواده

مشاورتخصصمدرکزمان حضورهزینه مشاوره
آ قای دکتر آذربایجانیخانوادهدکتری1شنبه150/000تومان
آقای دکتر سالاری فرخانوادهدکتری2شنبه150/000تومان
آقای دکتر زارعیزوج واضطرابدکتری4شنبه150/000تومان
آقای عابدینیخانواده و زوجارشدبا هماهنگی150/000 تومان
آقای دکتر هراتیانمشاوره پیش از ازدواجدکتریبا هماهنگی150/000 تومان
خانم حیدریاضطراب افسردگی وسواسارشدبا هماهنگی120/000 تومان
خانم غنویاضطراب افسردگی وسواسارشد1شنبه100/000 تومان
خانم زینب حسینیافسردگی واضطرابارشد3شنبه100/000 تومان
خانم پیشنمازیدرمان مذهبیارشدبا هماهنگی100/000 تومان
آقای دکتر تبیکاختلالات شخصیت ، اضطراب وافسردگیدکتریدوشنبه و سه شنبه150/000 تومان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۴۰۰