آخرین اخبار

کودک وسواسی بار نیاوریم!
تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی

کودک وسواسی بار نیاوریم!

اجازه بدهیم کودکان به احساس خود اعتماد کنند، زیرا اگر مرتباً احساس شک و تردید نسبت به نظافت شخصی را برای آنان به‌وجود آوریم، او را از برنامه ذهنی خود خارج کردیم و درنهایت این شک و تردید به اختلال وسواس در کودکان تبدیل می‌شود.

ادامه مطلب
آیا والدین خوبی هستیم؟
تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی

آیا والدین خوبی هستیم؟

یکی از تست‌های ارزیابی والد خوب و بد از نگاه کودکان آن است که والدین، فرزندشان را هنگام بازی کردن برای لحظاتی و در سکوت نگاه کنند، اگر او بازی کردن را متوقف کند و آشفته شود، باید هوشیار باشند که والد خوبی برای او نبودند، اما اگر فرزندشان از نگاه کردن او لذت می‌برد و خوشحال می‌شود، اطمینان‌ حاصل کنند که در نظر او والد خوبی بودند.

ادامه مطلب
تربیت کودک در موقعیت‌های بحرانی
تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی

تربیت کودک در موقعیت‌های بحرانی

در موقعیت‌های بحرانی مانند بیماری کودک که برنامه ذهنی او مثل سابق فعال نیست، تربیت بی‌معنا و مفهوم می‌شود که در چنین شرایطی باید با کودک صحبت کنیم و نسبت به درمان بیماری از طریق دارو و نداشتن حق انتخاب در مورد خوردن دارو به او آگاهی و بینش لازم بدهیم.

ادامه مطلب
تربیت کودک «صلاحی» است نه «اصلاحی» + فیلم
تربیت فرزند براساس رویکرد درمان معنوی

تربیت کودک «صلاحی» است نه «اصلاحی» + فیلم

در تربیت کودک والدین باید اقدامات صلاحی انجام بدهند تا به کارهای اصلاحی گرفتار نشوند و منظور از تربیت صلاحی کودک آن است که والدین از برنامه تربیتی و آموزشی کودک آگاهی کامل داشته‌ باشند و آن را در زمان مناسب اجرا کنند.

ادامه مطلب
چگونگی تقویت مهارت تاب‌آوری در جوانان

چگونگی تقویت مهارت تاب‌آوری در جوانان

یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که می‌تواند به جوانان در این جهان در حال تغییر کمک کند، مهارت تاب‌آوری است که ترسیم اهداف واقع‌گرایانه و حرکت به سمت آن، تقویت معنویت، برقراری ارتباط، انجام قاطعانه امور، خودشناسی، پرورش دیدگاه مثبت نسبت به خویشتن و مراقبت از خویش از موارد مؤثر در ایجاد این مهارت به‌شمار می‌رود.

ادامه مطلب
والدین در تربیت کودکان مأیوس نشوند!
تربیت فرزند براساس رویکرد چندبعدی معنوی

والدین در تربیت کودکان مأیوس نشوند!

اگر والدین به برنامه فطری انسان در آغاز تولد توجه کنند و تربیت کودک را بر این مبنا رعایت کنند، خسارات کمتری به‌وجود می‌آید و مسیر زندگی فرد به‌درستی پیش می‌رود، اما این به آن معنا نیست که در صورت انحراف از مسیر تربیت فرزند، امکان بازگشت وجود ندارد و درباره این موضوع والدین ناامید نشوند.

ادامه مطلب