خدمات مشاوره و بالینی

تعداد بازدید:۶۷۱
  • زوج‌درمانگری
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • روان‌درمانگری (وسواس، اضطراب، افسردگی، اعتیاد و ...)
  • خانواده درمانگری
  • مشاوره پیش از طلاق
  • کمک به حل مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان
  • گروه درمانگری
  • آزمون‌ها و تست‌های روان شناختی(فردی و خانوادگی)

    

 

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۹