مطالب مرتبط با کلید واژه

حوزه


ناسازگاری روانشناسی با معنویت و مذهب تا پیش از ۲ دهه اخیر
درمان معنوی خداسو / ۱

ناسازگاری روانشناسی با معنویت و مذهب تا پیش از ۲ دهه اخیر

مسعود جان‌بزرگی، استاد حوزه و دانشگاه و نام آشنا در بین بسیاری از روانشناسان و روان‌درمانگران ایرانی و خارجی است که برای اولین بار از پیوند بین «درمانگری» و «معنویت خداسو» سخن گفتند و همین سرآغاز تحقیقات و پروژه‌های وی و تیم حرفه‌ای‌ این عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شد.

ادامه مطلب
رسیدن به تعادل برای انسان کافی نیست / تنظیم مبدأ و معاد در درمان معنوی خداسو
درمان معنوی خداسو/ ۲

رسیدن به تعادل برای انسان کافی نیست / تنظیم مبدأ و معاد در درمان معنوی خداسو

استاد مسعود جان‌بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از چگونگی و چرایی ابداع رویکرد درمان معنوی خداسو پس از ۱۰ سال تحقیق و پژوهش توسط ایشان و تیم حرفه‌ای تحقیق و پژوهش او صحبت به میان آمد.

ادامه مطلب