مطالب مرتبط با کلید واژه

معاد


رسیدن به تعادل برای انسان کافی نیست / تنظیم مبدأ و معاد در درمان معنوی خداسو
درمان معنوی خداسو/ ۲

رسیدن به تعادل برای انسان کافی نیست / تنظیم مبدأ و معاد در درمان معنوی خداسو

استاد مسعود جان‌بزرگی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از چگونگی و چرایی ابداع رویکرد درمان معنوی خداسو پس از ۱۰ سال تحقیق و پژوهش توسط ایشان و تیم حرفه‌ای تحقیق و پژوهش او صحبت به میان آمد.

ادامه مطلب