مطالب مرتبط با کلید واژه

روانشناسی اسلامی ، دکتر جان بزرگی ، تقدس ، تقدس زدایی


تقدس در برابر تقدس‌زدایی؛ بزرگترین چالش روانشناسی اسلامی
روانشناسی اسلامی

تقدس در برابر تقدس‌زدایی؛ بزرگترین چالش روانشناسی اسلامی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: یکی از بزرگترین چالش‌های روانشناسی اسلامی، تقدس در برابر تقدس‌زدایی است. اگر به همین شکل پیش برویم، در آینده با این دوگانه نادرست مواجه خواهیم شد که یا باید روانشناسی را به دین مقدس تبدیل کنیم و یا از دین تقدس‌زد

ادامه مطلب