خدمات آموزشی

تعداد بازدید:۳۹۵
  •     برگزاری دوره‌های آموزشی زوج‌درمانگری و خانواده درمانگری؛
  •     برگزاری دوره‌های آموزشی مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره پیش از طلاق؛
  •     برگزاری دوره های درمان چندبعدی معنوی؛
  •     برگزاری دوره‌های سوپروایزری؛
  •     برگزاری دوره های فرزندپروری؛
  •     دوره های کارورزی بالینی در حیطه های تخصصی؛
آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۹