خدمات پژوهشی

تعداد بازدید:۴۷۵
  1. انجام پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی در حیطه خانواده
  2. تدوین کتاب های درسی در حوزه خانواده و روانشناسی بالینی
  3. تدوین و انتشار برشور و کتابچه‌های کاربردی با موضوعات ازدواج و خانواده؛
  4. آزمون مداخلات معنویت محور برای کمک به خانواده
آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۳۹۹