اخبار مرکز مشاوره - آرشیو

کلاس تخصصی درمان شناختی_ رفتاری به همراه جلسه سوپرویژن و مراجع واقعی
کارگاه تخصصی ویژه روانشناسان و مشاوران

کلاس تخصصی درمان شناختی_ رفتاری به همراه جلسه سوپرویژن و مراجع واقعی

کارگاه تخصصی سوپرویژن با رویکرد درمان شناختی رفتاری ویژه روانشناسان و مشاوران با حضور مراجع واقعی در مرکز مشاوره خانواده برگزار شد. در این جلسه، دکتر مسعود جانبزرگی استاد برجسته و روان درمانگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان سوپروایزر حضور داشتند.

ادامه مطلب